Thông tin chi tiết:
Huỳnh Công Linh
Họ và tên Huỳnh Công Linh
Ngày tháng năm sinh 15/06/1986
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử Nhân SP Tin Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ Tin Học
Địa chỉ Tổ 5- TT Phú Thiện- Phú Thiện- Gia Lai
Điện thoại 0979644804
Email Linhha2008@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viện tin học
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viện tin học