Tổ Chuyên môn

 • Huỳnh Công Linh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân SP Tin Học
  • Điện thoại:
   0979644804
  • Email:
   Linhha2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viện tin học

 • Võ Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Địa Lí
  • Điện thoại:
   0396296088
  • Email:
   vothinghia79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách CSVC hoạt động Công Đoàn Nhà Trường

 • Nay Phôn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sinh học
 • NGUYỄN THỊ THANH SEN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỉ ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0982264485
 • Phạm Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Hóa Học
 • Vũ VănThái
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
 • Trần Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDQP