Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Kim Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
  • Điện thoại:
   01685937779
 • Hoàng Thị Diệu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỉ Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0979848087