Đoàn Thanh niên

 • NGUYỄN THỊ THANH SEN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỉ ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0982264485
 • Nguyễn Kim Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDTC
  • Điện thoại:
   0368593779