BCH Công Đoàn

 • Võ Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Địa Lí
  • Điện thoại:
   0396296088
  • Email:
   vothinghia79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách CSVC hoạt động Công Đoàn Nhà Trường

 • Trần Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân GDQP